Appreciation Posts (Gud er ein Astronaut)

Appreciation Posts

Cloud Appreciation Post

Somme gonger treng ein berre å sjå opp på himmelen, skyene og ljoset, og ting vil kjennast ganske bra. Somme gonger ikkje. Men det finst ingen tvil om at himmelen er ven. //Alle bilete frå min Ins...

Flowery Trees and Bushes Appreciation Post

Det er blomar overalt og draumen om ein hage veks for kvar sumardag som går.//Alle bilete er frå min Instagram teke med eit ikkje så utruleg godt kamera på mobil (sjølv om eg meiner det gjev bileta...

Cat Appreciation Post

Kva er vel livet utan ein post med kattar no og då.Favorittverksemda til Miss: Svevn.//Bilete tatt med Instagram
hits